515 439 815

Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, wystarczy, że w ciągu tego czasu prześlesz na adres: biuro@ochronne-bhp.pl wypełniony i podpisany formularz (wzór poniżej) oraz w ciągu kolejnych 14 dni odeślesz zamówiony towar wraz z formularzem.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

 

Ważne:

Na poinformowanie nas o zwrocie masz 14 dni od momentu otrzymania towaru. Wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres: biuro@ochronne-bhp.pl, towar wraz z wypełniony formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres korespondencyjny Ochronne-BHP, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, koszty zwrotu towaru pokrywa klient, po otrzymaniu towaru zwracamy równowartość towaru oraz poniesione koszty wysyłki, nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

REKLAMACJA TOWARU

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 556–576) jako sprzedający odpowiadamy za wady prawne lub fizyczne (niezgodność towaru z umową) sprzedanych rzeczy na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od wydania rzeczy konsumentowi. Zgłoszenia z tego tytułu można dokonać najlepiej poprzez wypełnienie i podpisanie formularza reklamacji towaru znajdującego się poniżej i przesłania go na adres: biuro@ochronne-bhp.pl

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

 

Ważne:

Towar wraz z wypełnionym formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres korespondencyjny Ochronne-BHP, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Poinformujemy Cię e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad, usuniemy wadę lub zwrócimy równowartość na konto bankowe, dostarczenie towaru z zaakceptowanej reklamacji odbywa się na koszt sprzedawcy.