515 439 815

Regulamin sklepu internetowego ochronne-bhp.pl

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551836140, REGON 260495106
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ochronne-bhp.pl
 4. Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.ochronne-bhp.pl jest Jakub Olczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Grafiki i Reklamy „EFEKT” Jakub Olczyk z siedzibą w Pacanowie, ul. Rynek 8 (zwana dalej: „Studio EFEKT”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca REGON: 260495106, NIP: 655-18-36-140.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– telefonicznie pod numerem telefonu: 515 439 815, 515 439 762

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@ochronne-bhp.pl

– przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego, w zakładce KONTAKT

– pocztą tradycyjną pod adresem: Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno

 1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego ochronne-bhp.pl

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Studio EFEKT na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. Założenie konta w sklepie www.ochronne-bhp.pl jest bezpłatne.

2.4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 1.

2.5. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

 1. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetowej www.ochronne-bhp.pl.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając liczbę sztuk zamawianych towarów.

 1. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Pokaż koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po zalogowaniu  do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online ( przelew poprzez serwis Przelewy24 lub przelew tradycyjny ).

4.7. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

4.8. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis Przelewy24, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Przelewy24), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Studio EFEKT lub podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Przelewy24), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. Studio EFEKT może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 1. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Studio EFEKT. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Studio EFEKT zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Studio EFEKT zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

 1. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi lub wykonywanymi niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 1. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od nas, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (Przelewy24, przelew tradycyjny), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Studio Efekt (za pośrednictwem serwisu Przelewy24).

8.3. Czas realizacji zlecenia wynosi od 1 do 3 dni roboczych (w zależności od wybranego produktu. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (Przelewy24) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Studio EFEKT lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Studio EFEKT firma kurierska (kurier DPD lub InPost Paczkomaty)

8.6. Zakupiony towar można także odebrać osobiście w Siedzibie firmy pod adresem: Studio EFEKT, 38-400 Krosno, ul. Staszica 20

 1. Formy płatności za zamówienie

9.1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Studio EFEKT, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24. Cechą szybkich przelewów z Przelewy24 jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.2. Studio EFEKT akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie lub bezpośrednio w swoim banku.

9.3. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wybierając opcję płatności PayPal. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

9.4. W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem zamówienie uznane zostaje jako poprawnie złożone a więc Klient zobowiązany jest odebrać od kuriera przesyłkę i uiszczenia opłaty za towar wraz z kosztami wysyłki bezpośrednio u kuriera dostarczającego przesyłkę. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez Klienta, Klient obciążony zostanie kosztem wysyłki – płatny do 7 dni liczonych od dnia wpływu zwróconej przesyłki do Sprzedającego ( o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową).

9.5. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Studio EFEKT na adres: biuro@ochronne-bhp.pl.

 1. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.ochronne-bhp.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 1. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (kurier, paczkomaty), Studio EFEKT zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 6 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Studio EFEKT niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

–          w przypadku przesyłki kurierskiej DPD i płatności online –  15 PLN brutto;

–          w przypadku przesyłki kurierskiej DPD pobraniowej –  21 PLN brutto;

–          w przypadku przesyłki do paczkomatu i płatności online – 11,99 PLN brutto;

 1. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Studio EFEKT jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno,

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ochronne-bhp.pl

– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Studio EFEKT zaleca jedynie korzystanie z wzoru formularza dostępnego na stronie „Zwroty i reklamacje” wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Studio EFEKT zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Studio EFEKT, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Studio EFEKT została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży).

13.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.7. Studio EFEKT może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Rzeczy należy odesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Studio EFEKT o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru klienta na jego koszt.

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Studio EFEKT ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym ochronne-bhp.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w Siedzibie firmy (Krosno, ul. Staszica 20) nie później niż do 3 dni od momentu dostarczenia towaru. Reklamacje złożone w późniejszym okresie nie będą akceptowane.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz dostępny na stronie „Zwroty i reklamacje”, który należy wydrukować i wypełnić, a następnie odesłać wraz z towarem na adres: Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno.

14.5. Studio EFEKT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu.

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 1. Rezygnacja z zamówienia

15.1 Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.2. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”

15.3 Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

 1. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Klient ma możliwość pobrania faktury w panelu Klienta.  Studio EFEKT nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

16.01. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

16.02. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

16.03. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

16.04. dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.5. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Studio EFEKT danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

16.6. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Studio EFEKT np. o akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać TUTAJ.